Tuesday, March 24, 2020

Cách phát âm -ed trong tiếng Anh

Các Thì quá khứ đơn và quá khứ của tất cả các động từ thường kết thúc trong -ed . Ví dụ:work, worked, worked

Từ Vừng Tiếng Anh