Đáp ứng nhu cầu của thị trường và đòi hỏi của các doanh nghiệp lớn. Các công ty thu mua phế liệu mặc dù có mức dân trí thấp vẫn thường xuyên cố gắng học tiếng anh để giao tiếp phục vụ cho việc mua bán hàng.

Đi học tiếng anh là nhu cầu cấp thiết của nhân viên các doanh nghiệp.

Một số công ty có khả năng giao tiếp và xử lý phế liệu cho doanh nghiệp nước ngoài được chúng tôi đề cập dưới đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here