Người vận chuyển tiếng anh là Carrier

Người vận chuyển phải mẫn cán để trước khi và khi bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả năng đi biển, có thuyền bộ thích hợp, đc cung ứng đầy đủ trang bị và vật phẩm dự trữ, các hầm hàng, hầm lạnh và khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hóa có đủ các điều kiện nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hóa phù hợp với tính chất của hàng hóa

Người vận chuyển chịu trách nhiệm về việc xếp hàng, dỡ hàng cẩn thận và thích hợp chăm sóc chu đáo hàng hóa trong quá trình vận chuyển

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here