Câu hỏi: V3 của come là gì?

Trả lời: call – called – called

Những giới từ đi kèm với call:

  • Call for: dọi điện (cho cái gì)

Ví dụ: I’ll call for a cab right away. (Tôi sẽ gọi một chiếc xe taxi ngay đây.)

  • Call off: hủy bỏ, ngừng lại, hoãn lại

Ví dụ: The concert had to be called off because the singer went down with a bad case of flu. (Buổi hòa nhạc đã phải hoãn lại bởi vì ca sĩ bị cúm nặng.)

  • Call off: ra lệnh (cho ai, con gì, …) ngừng tấn công

Ví dụ: Please call your dog off – it’s frightening the children. (Vui lòng bảo chú chó của bạn ngừng lại – nó đang làm sợ bọn trẻ.)

  • Call in: mời ai đó đến để làm việc gì

Ví dụ: We had to call in a plumber because the sink was leaking and I had no idea how to fix it. (Tôi phải gọi một người thợ hàn đến bởi vì bồn rửa bát bị thủng và tôi không biết làm cách nào để sửa nó.)

  • Call in: dừng lại và ghé thăm ai đó

Ví dụ: I called in on Jenny on my way home because she’s not very well at the moment and I wanted to see if she needed anything. (Tôi dừng lại ghé thăm nhà Jenny trên đường về nhà bởi vì lúc này cô ấy không được khỏe và tôi muốn ghé thăm xem cô ấy có cần gì không.)

  • Call on: yêu cầu, xin giúp đỡ

Ví dụ: The President called on the wealthy countries for financial aid after the floods destroyed much of the country’s agriculture. (Tổng thống xin các nước giàu giúp đỡ về tài chính sau khi các cơn lũ đã phá hủy nghiêm trọng nền nông nghiệp của đất nước.)

  • Call on: yêu cầu ai chứng minh tuyên bố họ đưa ra

Ví dụ: He called the speaker on several mis – statements of fact. (Anh ta đã yêu cầu người diễn thuyết chứng minh một vài tuyên bố sai sự thật.)

  • Call on: kêu gọi ai đó làm điều gì

Ví dụ: The human rights group has called on the US to end the death penalty. (Nhóm vì quyền lợi con người đã kêu gọi nước Mĩ bỏ án tử hình.)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “V3 của come là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Eulanguages để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here