Để nhấn mạnh túc từ trong câu hoặc không biết chủ thể hành động trực tiếp, chúng ta dùng câu bị động. Vậy công thức câu bị động trong tiếng Anh, các bước chuyển đổi như thế nào? Vậy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây và làm một số bài tập luyện tập nữa nhé!
https://efc.edu.vn/danh-sach-trung-tam-tieng-anh-tai-ha-noi

Công thức câu bị động trong tiếng Anh
Công thức câu bị động trong tiếng Anh

Cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động

Để chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, chúng ta chỉ cần qua 2 bước:

 • Bước 1: Xác định chủ ngữ (S), động từ chính (V) và tân ngữ (O)
 • Bước 2: Chuyển đổi
Câu chủ độngCâu bị động
OS
Vbe + Ved/V3 
Sby + O

*Lưu ý:

– Chuyển đổi động từ tùy thuộc vào thì trong câu chủ động tham khảo trong bảng dưới.
https://top10tphcm.com/top-10-trung-tam-luyen-thi-ielts-tot-nhat-o-tphcm

– Có thể bỏ by + O nếu O không xác định như her/him/it/them/everyone,…

Ex: He uses a computer every day.

=> A computer is used (by him) every day.

Vậy chuyển đổi câu chủ động sang bị động không quá khó chỉ cần các bạn xác định được những yếu tố trong câu và đặc biệt là thì trong câu. Vậy các thì trong câu được chuyển đổi từ thể chủ động sang chủ động như thế nào? Chi tiết trong nội dung tiếp theo.

->>> Xem thêm ngữ pháp tiếng Anh:
https://jaxtina.com/tieng-anh-co-ban/ngu-phap-tieng-anh/

Câu bị động trong các thì

TenseActivePassive
Simple PresentS + V + OS+be +P2 + by + O
Ex:She wears this dressThis dress is worn (by her)
Present ContinuousS + am/is/are + V-ing + OS+ am/is/are + being+ P2 + by + O
Ex:He is fixing the roof nowThe roof is being fixed (by him)
Present PerfectS + has/have + P2 + OS + has/have + been + P2 + by + O
Ex:John has just done his homeworkJohn’s homework has just been done (by him)
Simple PastS + V-ed + OS + was/were + P2 + by + O
Ex:Mary bent the rulerThe ruler was bent by Mary
Past ContinuousS + was/were + V-ing + OS+ was/were + being+ P2 + by + O
Ex:A man was binding a chicken A chicken was being bound by a man
Past PerfectS+ had + P2+OS + had + been + P2 + by + O
Ex:A cat had broken a windowA window had been broken by a cat
Simple FutureS + will/shall + V + OS + will + be + P2 + by + O
Ex:This team will build a houseA house will be built by this team
Future PerfectS + will/shall + have + P2 + OS + will + have + been + P2 + by + O
Be + going toS + am/is/are + going to + V + OS + am/is/are + going to + be + P2 + by + O
Ex:I am going to buy a new jacketA new jacket is going to be bought (by me)
Model VerbsS + model verb + V + OS + model verb + be + P2 + by + O
Ex:You should choose a gentle girlA gentle girl should be choose

Bênh cạnh những câu bị động theo công thức trên thì có những câu bị động ở dạng đặc biệt

Cấu trúc câu bị động đặc biệt

a/Câu mệnh lệnh

–> Cấu trúc bị động: S + should/must + be +P2.

Ex: Open the window! -> The window should be opened.

b/Cấu trúc câu nhờ vả

Chủ động      Bị động

Have + sb + V           Have + st + P2

Get + sb + to V          Get + st + P2

E.g:

I have a barber cut my hair ->> I have my hair cut by a barber.

I get a barber to cut my bike ->>> I get my hair cut by a barber.

My mom have me buy some milk ->> My mom have some milk bought (by me)

My mom get me to buy some milk  ->> My mom get some milk bought (by me)

c/ Bị động của động từ make/let (nhờ vả/khiến ai làm gì)

Make

Công thức chủ động : S + make + sb+ Vinf 

–> Bị động: S + me be + made + to + Vinf

E.x: My father make me make a cup of coffee ->> I is made to make a cup of coffee.

Let

Công thức chủ động: S + let + sb + Vinf 

–> Bị động: let + sb/st + be P2  hoặc   be allowed to Vinf 

Ex:

My parents let me choose a university that I want.

–>My parents let a university that I want be chosen (by me)

–>I am allowed to choose a university that I want by my parents.

Công thức câu bị động trong tiếng Anh

Bài tập ôn tập”Chi Pheo” was written by Nam Cao.

Chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động

 1. Nam Cao wrote “Chi Pheo”All the food in the refrigerator has been eaten.
 2. I have eaten all the food in the refrigerator.My young brother might be promoted next year.
 3. He might promote my young brother next year.My wallet has been stolen in the coach!
 4. He has stolen my wallet in the coach.The house is being cleaned by our children every weekend.
 5. Our children is cleaning the house every weekend.This building was built in 1993.
 6. They built this building in 1993.My boss let the new product be chosen by me.
 7. My boss let me choose the new product.I gave him a book for his birthday
 8. He was given a book for his birthday.Someone killed twenty civilians in the bomb explosion.
 9. Twenty civilians were killed in the bomb explosion. I have my colleagues give all of files for me.
 10. I have all of files given by my colleagues for me.

Đáp án

 1. “Chi Pheo” was written by Nam Cao.
 2. All the food in the refrigerator has been eaten.
 3. My young brother might be promoted next year.
 4. My wallet has been stolen in the coach!
 5. The house is being cleaned by our children every weekend.
 6. This building was built in 1993.
 7. My boss let the new product be chosen by me.
 8. I gave him a book for his birthday
 9. Someone killed twenty civilians in the bomb explosion.
 10.  I have my colleagues give all of files for me.

Các cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh khá nhiều. Để có thể sử dụng thuần thục, các bạn nên luyện tập bài tập nhiều hơn.

Chúc bạn học tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here