Dịch vụ vận chuyển tiếng anh là Shipping service

Vận chuyển hàng hóa hay thường được gọi là giao nhận hàng hóa là một động từ chỉ sự di chuyển hàng hóa từ nơi gởi hàng đến nơi nhận hàng.

Công việc này thường gắn với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa với sự ký hợp đồng vận chuyển giữa hai bên nhận gởi. Hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Vận chuyển hàng hóa góp một phần trong tầm trọng yếu của các khâu phân phối và lưu thông hàng hóa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here