Dessert là một từ tiếng Anh được phát âm là / dzt /. Món tráng miệng thường bao gồm thức ăn ngọt và đồ uống như rượu tráng miệng hoặc rượu mùi, mặc dù chúng cũng có thể bao gồm cà phê, pho mát, hạnh nhân hoặc các món ăn khoái khẩu khác.

Một số từ vựng tiếng Anh về các món ăn tráng miệng.

Crepe /krep/: Bánh kếp.

Sorbet /ˈsɔː.beɪ/: Kem trái cây.

Souffle /ˈsuː.fleɪ/: Bánh trứng phồng.

Pudding /ˈpʊd.ɪŋ/: Bánh mềm pudding.

Cheesecake /ˈtʃiːz.keɪk/: Bánh phô mai.

Lemon tart /ˈlem.ən tɑːt/: Bánh tart chanh.

Creme brulee /ˌkrem bruːˈleɪ/: Bánh kem trứng.

Chocolate mousse /ˈtʃɒk.lət muːs/: Bánh kem socola.

Apple crumble /ˈæp.əl ˈkrʌm.bəl/: Bánh nướng táo.

Cupcake /ˈkʌp.keɪk/: Bánh gato nướng trong cốc nhỏ.

Tiramisu /ˌtɪr.ə.mɪˈsuː/: Bánh Tiramisu truyền thống kiểu Ý.

Chocolate brownie /ˈtʃɒk.lət braʊ.ni/: Bánh sô cô la ăn kèm sốt.

Compressed apple terrine /kəmˈpres æp.əl təˈriːn/: Bánh táo nướng.

Một số mẫu câu tiếng Anh về món tráng miệng.

Then there is dessert, which may include sweets based on sugar and eggs.

Món tráng miệng thường là món ngọt làm bằng trứng và đường.

If there is a dessert, it is likely to be ice cream or a fruit dish.

Nếu có món tráng miệng, nó thườn là kem hoặc một món hoa quả.

Some desserts are specifically prepared on special occasions.

Tại Lebanon, một số món tráng miệng được chuẩn bị đặc biệt vào những dịp đặc biệt.

They are usually light in order to leave space for the main course and dessert to follow.

Chúng thường nhẹ để dành bụng cho món chính và món tráng miệng tiếp theo.

web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/ctl/Profile/userId/237636/pageno/3/Default.aspx”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: //www.watchfaces.be / forum / users / dichtiengnhatsaigonlist / “> web web web

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here