Câu hỏi: V3 của need là gì?

Trả lời: need – needed – needed

Cách dùng của need theo từng cấu trúc

Need được sử dụng dưới dạng danh từ

Với chức năng làm danh từ (noun) “need” có nghĩa là sự cần thiết, nhu cầu.

 • Have need of something = stand/ be in need of something (cần gì đó)

Ví dụ: He has need of a new car. (Anh ấy cần mua một chiếc xe hơi mới)

 • There is a great need for + noun/ V-ing (rất cần thiết phải có/ làm gì)

Ví dụ: There is a great need for helping poor children in rural area. (Giúp đỡ trẻ em nghèo ở những khu vực hẻo lánh là rất cần thiết)

 • There is no need (for someone) to + verb (không cần thiết cho ai đó để làm gì)

Ví dụ: There is no need for Rose to call me this late. (Rose không cần phải gọi tôi vào lúc muộn thế này)

 • If need be + S + verb hoặc S + verb + if need be (if need be = nếu cần thiết)

Ví dụ: If need be, my father will buy me a house. (Nếu cần thiết, bố tôi sẽ mua cho tôi một căn nhà)

 • In case of need, S + verb (trong trường hợp cần thiết)

Ví dụ: In case of need, the athletes have to take doping tests. (Trong trường hợp cần thiết, các vận động viên phải tiến hành kiểm tra doping)

Need được sử dụng như động từ thường

 • S + need(s) + to + verb (chủ động)

Ví dụ: She needs to focus on studying. (Cô ấy cần tập trung vào việc học hành)

 • S + need(s) + Ving (bị động)

Ví dụ: This clock needs resetting. (Chiếc đồng hồ này cần được chỉnh lại giờ)

 • S + need(s) + to be + V(PII)

Ví dụ: The house needs to be cleaned before mom gets home. (Căn nhà cần phải được lau dọn sạch sẽ trước khi mẹ trở về)

 • S + Didn’t need + to + verb

Ví dụ: You didn’t need to wait for me. (Anh không cần phải đợi em đâu)

Need được sử dụng như một trợ động từ (động từ khiếm khuyết)

 • S + needn’t + have + V-pp

Ví dụ: You needn’t have bought that book for me. I’ve had one already. (Cậu không cần mua cho tôi quyển sách đó đâu. Tôi đã có một quyển rồi)

 • S + need + have + V-pp

Ví dụ: She needs have taken the exam yesterday. (Đáng lẽ cô ấy phải làm bài kiểm tra ngày hôm qua)

 • S + needn’t + V-inf + O…

Ví dụ: I needn’t wash clothes by hand because I’ve had a washing machine.(Tôi không cần phải giặt quần áo bằng tay vì tôi đã có một chiếc máy giặt)

 • Need + S + V-inf + (O)…?

Ví dụ: Need I send the book to you? (Cần tôi phải gửi cuốn sách cho cậu không?)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/cach-hoc-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “V3 của need là gì?

Hãy cùng theo dõi website Eulanguages để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here